Zonen är inhägnad på byggarbetsplats

Status

closed

Resolution

fixed

Priority

normal

Severity

minor

Steps to reproduce

Description

Den gamla gångbron är riven och hela zonen ligger på inhägnat område. Går bara att ta den om man smiter in dagtid men det är arbetsområde och inte tillåtet då de bygger ny järnväg och broar. Det går att ta den från E20 men där får man bara köra bil. Förslagsvis är att den flyttas temporärt i några veckor/månad till gul placering. För att sedan flyttas till grön placering när den nya bron (rött streck) är klar och öppen.

Reported by

Issue ID

#8783

Date submitted

2019-05-09T22:05:51+02:00

Zone

GamlaGångbron in region Västra Götaland

Attachments

  • nyabron.jpg, 448596 bytes, 2019-05-09T22:18:03+02:00
  • flytt.jpg, 554836 bytes, 2019-05-09T22:22:18+02:00

Related issues

related to #7604

Responses

kiwi_kz7

Date: 2019-05-09T22:06:22+02:00

kiwi_kz7

Date: 2019-05-09T22:06:57+02:00

kiwi_kz7

Date: 2019-05-09T22:12:48+02:00

kiwi_kz7

Date: 2019-05-09T22:15:22+02:00

Device: Nya bron – –

Bakom den nya bron, som inte är öppen ligger zonen och gamla bron är riven.

kiwi_kz7

Date: 2019-05-09T22:18:03+02:00

Uploaded file nyabron.jpg.

kiwi_kz7

Date: 2019-05-09T22:22:18+02:00

Uploaded file flytt.jpg.

Shitty

Date: 2019-05-10T20:14:27+02:00

Fixat, lägg ny issue när byggnationen är klar :)

Add comment or attachment

Comments or attachments cannot be added to this issue. If you think that this issue is not solved properly, please submit a new issue.


© 2012-2013. All rights reserved.