Byggarbetsplats

Status

closed

Resolution

no change required

Priority

normal

Severity

minor

Steps to reproduce

Description

Zonen ligger lite för långt söder ut, så att den kan tas från motorvägen. Vore bättre att vrida på den så att den flyttas en bit norr ut. Det byggs dessutom järnväg och broar i området, så gångvägen är omledd och stora delar är avspärrat med staket norr om järnvägen.

Reported by

Issue ID

#7604

Date submitted

2018-04-07T23:04:13+02:00

Zone

GamlaGångbron in region Västra Götaland

Attachments

Related issues

related to #8783

Responses

kiwi_kz7

Date: 2018-04-07T23:05:30+02:00

Uploaded file GamlaGångbron.PNG.

Dacop

Date: 2018-04-08T23:09:34+02:00

Zoner sträcks i vissa fall ut över områden där man ej kan eller bör vistas för att ge marginal för GPS-fel och liknande. Att en zon sträcker sig någon meter över motorväg är inte anledning nog till flytt. Det råder inget tvivel om att det vore olagligt att stanna där. Dessutom skriver du att det finns avspärrningar i riktningen du vill flytta zonen. Ingen åtgärd.

Add comment or attachment

Comments or attachments cannot be added to this issue. If you think that this issue is not solved properly, please submit a new issue.


© 2012-2013. All rights reserved.