Kan nog vara värd ett Ruinattribut.

Status

closed

Resolution

won't fix

Priority

normal

Severity

minor

Steps to reproduce

Description

Eftersom fornlämningar nu räknas som ruiner, borde nog denna zonen ha ett sådant attribut. app.raa.se/open/fornsok/lam...

Reported by

Issue ID

#9890

Date submitted

2020-06-29T17:59:50+02:00

Zone

DanskeErik in region Västra Götaland

Attachments

No attachments.

Related issues

No related issues.

Responses

embeoo

Date: 2020-07-31T13:27:45+02:00

Jag vet inte varifrån du fått slutsatsen att fornlämningar ger ruinattribut. Vi är många zonmakare och en hel del görs ju på vars och ens tolkning och en del kanske tom mot de riktlinjer som finns. Men för ruin är det att det ska vara en ruin, dvs bara delar kvar eller märkbart skadat sen när objektet var nytt, och också att det inte bara ska vara några stenar, det ska gå att se att/vad det har varit. Det kan i många fall vara en fornlämning, men det finns inget säger att det ena är det andra, eller tvärt om. Så ingen ändring på denna stendöse, utan att ha grävt djupare antar jag att de mesta av orginalstenarna sitter kvar.

Add comment or attachment

Comments or attachments cannot be added to this issue. If you think that this issue is not solved properly, please submit a new issue.


© 2012-2013. All rights reserved.