Konstig färg

Status

feedback

Resolution

open

Priority

normal

Severity

minor

Turf Version

2.1.5 - public release

Steps to reproduce

Ändra färg

Description

Kartan i appen har helt plötsligt blivit i någon grådasig skala, och det är svårt för ögonen att fokusera på kartan. Bättre med den gröna skalan som är kvar på kartan i Turf.se

Reported by

Issue ID

#9317

Date submitted

2019-11-14T16:27:58+01:00

Attachments

No attachments.

Related issues

No related issues.

Responses

happyf

Date: 2019-11-14T16:36:58+01:00

Kartan i appen styrs av den karta som google förser oss med. Vilken karta menar du när du hänvisar till Turf.se?

Add comment or attachment

Please login to add a comment.


© 2012-2013. All rights reserved.