Konstig färg

Status

resolved

Resolution

won't fix

Priority

normal

Severity

minor

Turf Version

2.1.5 - please upgrade

Steps to reproduce

Ändra färg

Description

Kartan i appen har helt plötsligt blivit i någon grådasig skala, och det är svårt för ögonen att fokusera på kartan. Bättre med den gröna skalan som är kvar på kartan i Turf.se

Reported by

Issue ID

#9317

Date submitted

2019-11-14T16:27:58+01:00

Attachments

No attachments.

Related issues

No related issues.

Responses

happyf

Date: 2019-11-14T16:36:58+01:00

Kartan i appen styrs av den karta som google förser oss med. Vilken karta menar du när du hänvisar till Turf.se?

happyf

Date: 2020-02-13T08:51:51+01:00

Ingen återkoppling från användaren

Add comment or attachment

Comments or attachments cannot be added to this issue. If you think that this issue is not solved properly, please submit a new issue.


© 2012-2013. All rights reserved.