Texten i 'zone blocked' dialogen krymper i takt med att den räknar ned

Status

assigned

Resolution

open

Priority

normal

Severity

minor

Turf Version

2.1.2 - please upgrade

Steps to reproduce

När man öppnar dialogen för att se hur lång blocktid som är kvar så krymper texten för varje sekund som går (så efter att dialogen varit öppen i några sekunder så är den oläsbar) Stänger man dialogen och öppnar den igen så upprepas beteendet (texten är normal i början men blir sedan efter några sekunder så liten att den inte går att läsa) I övrigt så funkar nedräkningen som den skall, d v s under den korta tid man kan läsa tidsangivelsen så ser man att den räknar ned

Description

Texten skall ha fast storlek och räknas ned

Reported by

Issue ID

#8864

Date submitted

2019-06-09T10:09:22+02:00

Attachments

No attachments.

Related issues

No related issues.

Responses

microblaze

Date: 2019-12-06T00:26:58+01:00

☒ I'm also affected by this issue.

Version: 2.1.5 - public release

Device: CAT – S60 – Android 6.0

microblaze

Date: 2021-08-19T19:48:16+02:00

☒ I'm also affected by this issue.

Version: 2.1.10 - public release

Deppen

Date: 2021-10-19T07:58:22+02:00

Version: 2.1.16 - public release

Device: Samsung – –

Deppen

Date: 2021-10-19T08:00:29+02:00

☒ I'm also affected by this issue.

Version: 2.1.16 - public release

Device: Samsung – Galaxy note 3 – Android 5.0

I have changed cellphone and this shrinking text behavior is gone with the new phone.

Add comment or attachment

Please login to add a comment.


© 2012-2013. All rights reserved.