Spara bilderna på standardplatsen i stället för i \Pictures

Status

assigned

Resolution

open

Priority

normal

Severity

minor

Turf Version

2.0.5 - please upgrade

Steps to reproduce

Anslut dig till Relive - www.relive.cc/ - Starta Turf-appen och ta en bild av några zoner med appens inbyggda kamerafunktion. När du kört färdigt din runda så avslutar du Turf och skickar in nödvändiga uppgifter i Relive.

Description

När du fyller i info för Relive så dyker inte några av de bilder du tagit via Turf-appen upp (eftersom de inte sparats i standardmappen för foton). Man måste flytta bilderna från \Pictures till standardmappen för fotografier innan man skickar in sin Relive-runda. Och det är onödigt krångligt, tycker jag. Varför inte helt enkelt (?) spara fotografierna där de normalt sparas när man tar "vanliga" foton? Hoppas det här blev klart för er.

Reported by

Issue ID

#8463

Date submitted

2018-11-26T16:14:58+01:00

Attachments

No attachments.

Related issues

No related issues.

Responses

Add comment or attachment

Please login to add a comment.


© 2012-2013. All rights reserved.