Zonen lyser grön trots att en annan turfare tagit min zon

Status

assigned

Resolution

open

Priority

normal

Severity

minor

Turf Version

1.2.4 - please upgrade

Steps to reproduce

Se bifogad bild. Jag hade en zon sedan drygt 23 timmar. Den togs av en annan turfare men trots detta lyste den grön och fin. Jag klickade på zonen och där stod den andre turfarens namn - helt korrekt.

Description

Zonen borde inte vara grön efter det att en annan tagit den av mig. Se bifogad bild

Reported by

Issue ID

#7295

Date submitted

2018-01-01T15:42:38+01:00

Attachments

No attachments.

Related issues

No related issues.

Responses

EQ

Date: 2021-05-21T08:36:18+02:00

☒ I'm also affected by this issue.

Version: 2.1.10 - public release

Device: Huawei – ANE-LX1 – Android 9

Det spelar ingen roll om det är en röd, grön eller blockad zon. Men om man är utzoomad och folk springer runt och ändrar statusen på zoner så händer det rätt ofta att statusen inte uppdateras förrän man zoomar in eller ut. Så man tror att allt är lungt men när man kommer fram så är hela vägen frammåt blockerad fast man inte kan se det i appen förrän man zoomar in. Kanske har det varit problem med internet just när zonerna ändrade status och appen försöker inte igen förrän man zoomar in/ut? Det hjälper inte alltid att zooma in och sedan zooma ut igen för då kommer den gamla statusen tillbaka igen. En omstart av appen uppdaterar såklart och den fixar sig själv också efter en stund om man bara väntar.

Add comment or attachment

Please login to add a comment.


© 2012-2013. All rights reserved.