Zonen lyser grön trots att en annan turfare tagit min zon

Status

assigned

Resolution

open

Priority

normal

Severity

minor

Turf Version

1.2.4 - please upgrade

Steps to reproduce

Se bifogad bild. Jag hade en zon sedan drygt 23 timmar. Den togs av en annan turfare men trots detta lyste den grön och fin. Jag klickade på zonen och där stod den andre turfarens namn - helt korrekt.

Description

Zonen borde inte vara grön efter det att en annan tagit den av mig. Se bifogad bild

Reported by

Issue ID

#7295

Date submitted

2018-01-01T15:42:38+01:00

Attachments

No attachments.

Related issues

No related issues.

Responses

Add comment or attachment

Please login to add a comment.


© 2012-2013. All rights reserved.