App kraschar om jag växlar till kamera

Status

assigned

Resolution

open

Priority

normal

Severity

minor

Turf Version

1.2.4 - please upgrade

Steps to reproduce

Om jag har turf-appen igång och växlar till kameran för att ta en bild, och sen växlar tillbaka till turf-appen startas appen om. Har lagt till Turf-appen som undantag för "Battery Optimization" men blir samma fel ändå.

Description

Appen kraschar vid växling till kamera, den borde ha kört vidare i bakgrunden medan kameran var igång.

Reported by

Issue ID

#6855

Date submitted

2017-10-03T13:54:35+02:00

Attachments

No attachments.

Related issues

No related issues.

Responses

Add comment or attachment

Please login to add a comment.


© 2012-2013. All rights reserved.