Flytt av zon

Status

closed

Resolution

won't fix

Priority

normal

Severity

minor

Steps to reproduce

Description

Eftersom godsmagasinet som zonen har sitt namn efter flyttades för 1,5 år sedan till zonen Ljungstation så kan man kanske flytta zonen ca40m åt norr så hamnar den vid statyn av Astrad och Götrad som räknas som dom första kända bofasta här. Den kan då få status som monumentzon. Det finns även runstenar som berättar historien om Astrad och Götrad strax utanför stan. Har lagt zonförslag i appen. Bifogar bild på statyn.

Reported by

Issue ID

#5633

Date submitted

2017-02-13T18:57:44+01:00

Zone

Godsmagasinet in region Kronoberg

Attachments

Related issues

No related issues.

Responses

kallec56

Date: 2017-02-13T19:00:31+01:00

Device: Samsung – –

Uploaded file 20170102_143522.jpg.

moskeroll

Date: 2017-02-26T20:01:45+01:00

Tyvärr finns det inget utrymme för zonen 40 m norrut, zonen ligger redan för nära zonen LjungPlaza redan som det är.

moskeroll

Date: 2017-03-25T02:16:06+01:00

flytt av zonen kan under vissa omständigheter ske, dok inte enligt ditt förslag. Var syftet med flytten att få en monumentzon till Ljungby? I så fall blir det att flytta bort Godsmagasinet för att ge utrymme för att flytta LjungPlaza till torget och ge den monumentattribut.

Add comment or attachment

Comments or attachments cannot be added to this issue. If you think that this issue is not solved properly, please submit a new issue.


© 2012-2013. All rights reserved.