Världsarvszon saknas för Höga kusten?

Status

assigned

Resolution

open

Priority

normal

Severity

minor

Steps to reproduce

Description

Hej! Det verkar saknas en världsarvszon för Höga kusten. Föreslår att det läggs på denna zon då det är besökscentret för världsarvet: www.naturumhogakusten.se/sv...

Reported by

Issue ID

#5575

Date submitted

2017-02-05T15:50:25+01:00

Zone

SkuleNatur in region Västernorrland

Attachments

Related issues

No related issues.

Responses

Strömbo

Date: 2017-02-11T08:37:35+01:00

Har fått rapporter om att detta världsarv delas med Finland och att zonen med världsarvsattributet hamnat där.

HogSquare

Date: 2017-03-11T08:21:17+01:00

☒ I'm also affected by this issue.

☒ I think this is an important issue.

Jag tycker det är rimligt att en zon i Höga Kusten får världsarvsattribut av dessa anledningar: Redan år 2000 utsåg UNESCO Höga Kusten till världsarv. Det delade världsarvet Höga Kusten / Kvarkens Skärgård kom till först 2006. Höga Kusten fick alltså världsarvsstatus på egna ben, medan den låglänta kusten i den finska skärgården inte fick det. UNESCO har placerat en världsarvssymbol i såväl Höga Kusten som Kvarkens skärgård på sin interaktiva karta: whc.unesco.org/en/interacti... Turf borde göra på samma sätt d.v.s. placera ett världsarvsattribut i Höga Kusten och behålla attributet för zonen Kvarken.

HogSquare

Date: 2017-03-11T08:36:25+01:00

Uploaded file SkuleNatur.jpg.

Add comment or attachment

Please login to add a comment.


© 2012-2013. All rights reserved.