Lite knäppt namn (tycker jag)

Status

closed

Resolution

fixed

Priority

normal

Severity

minor

Steps to reproduce

Description

Byt gärna till något annat. Till och med HärnGymnasium är bättre. :)

Reported by

Issue ID

#5353

Date submitted

2016-12-27T10:55:17+01:00

Zone

Hsandgymnasie in region Västernorrland

Attachments

No attachments.

Related issues

related to #5708

Responses

HogSquare

Date: 2016-12-30T20:40:58+01:00

Föreslår FdÅngström som nytt namn på z. Skolan hade tidigare namnet "Ångström" efter Anders Jonas Ångström, gymnasieelev i Härnösand 1830-1833.

StarDust

Date: 2017-01-22T10:02:30+01:00

Ändrat till Hsandgymnasie.

Add comment or attachment

Comments or attachments cannot be added to this issue. If you think that this issue is not solved properly, please submit a new issue.


© 2012-2013. All rights reserved.