Konstverk - inte Monument

Status

closed

Resolution

fixed

Priority

normal

Severity

minor

Steps to reproduce

Description

Följer knappast riktlinjerna för Monument, ej rest för att "erinra om en eller flera personer eller en historisk händelse" utan endast som utsmycking av staden. Föreslår att zonen förlorar sitt attribut.

Reported by

Issue ID

#5281

Date submitted

2016-12-12T19:12:02+01:00

Zone

Pinocchio in region Västra Götaland

Attachments

No attachments.

Related issues

No related issues.

Responses

Add comment or attachment

Comments or attachments cannot be added to this issue. If you think that this issue is not solved properly, please submit a new issue.


© 2012-2013. All rights reserved.