Monument zone

Status

closed

Resolution

fixed

Priority

normal

Severity

minor

Steps to reproduce

Description

I denna park finns ett flertal statyer bland annat en precis där zonen är placerad skulle vara trevligt om vi i Varberg kunde få den klassad som Monument zone. Hoppas hoppas

Reported by

Issue ID

#5243

Date submitted

2016-12-09T16:37:40+01:00

Zone

EngelskaPark in region Halland

Attachments

No attachments.

Related issues

No related issues.

Responses

sumo

Date: 2017-01-01T20:40:07+01:00

☒ I'm also affected by this issue.

☒ I think this is an important issue.

Engelskapark ligger på en liten stenbro och kan ges broattribut och byta namn till 1.4mbro

sumo

Date: 2017-01-01T20:40:27+01:00

westeras

Date: 2017-01-27T15:28:19+01:00

Har denna plats en historisk betydelse eller är statyerna en minnesgrej över någon person eller händelse? Om det inte är så , så kan vi inte ändra det till Monument Sculptures and equivalent art objects without a historical connection will not be be given monument status.

westeras

Date: 2017-02-07T07:42:06+01:00

Ingen återkoppling Ärendet stängs

Add comment or attachment

Comments or attachments cannot be added to this issue. If you think that this issue is not solved properly, please submit a new issue.


© 2012-2013. All rights reserved.