FarmersZone

Status

closed

Resolution

fixed

Priority

normal

Severity

minor

Steps to reproduce

Description

turfgame.com/map/FarmersZone Finns ingen anledning att zonen ligger i denna dunge. (jag tror att det är någon typ av frikyrka eller liknande väster om den) Vilket fall som helst så verkar de inte tryggt för dem att zonen ligger i denna dunge inte häller för de som har verksamhet i huset öster om sonen som inte finns på satelitbilden. Föreslår flytt av zonen till den mer öppna sidan på cykelbane triangeln NÖ.

Reported by

Issue ID

#509

Date submitted

2013-10-10T20:48:10+02:00

Zone

FarmersZone in region Västmanland

Attachments

No attachments.

Related issues

related to #799

Responses

StarDust

Date: 2013-10-15T09:55:19+02:00

Flytten skulle vara nära 200 meter och ändra dess placering helt. Zonen är en 2pph-zon och kräver knappast någon större skada på dungen så den får vara kvar. Se det som en äventyrszon.

Add comment or attachment

Comments or attachments cannot be added to this issue. If you think that this issue is not solved properly, please submit a new issue.


© 2012-2013. All rights reserved.