NibbleField

Status

closed

Resolution

fixed

Priority

normal

Severity

minor

Steps to reproduce

Description

turfgame.com/map/NibbleField Bara dumt att inte sträcka ut denna zon till cykelbanorna norr och/eller väster om denna. tillför inget att den ligger på gräsmattan mer än slitage.

Reported by

Issue ID

#507

Date submitted

2013-10-10T20:36:40+02:00

Zone

NibbleField in region Västmanland

Attachments

No attachments.

Related issues

No related issues.

Responses

StarDust

Date: 2013-10-15T09:50:58+02:00

Dumt vet jag inte, den följde gräsmattans passform väldigt bra. Den är nu utsträckt för att undvika det stora slitaget den fått.

Add comment or attachment

Comments or attachments cannot be added to this issue. If you think that this issue is not solved properly, please submit a new issue.


© 2012-2013. All rights reserved.