BarkIsland

Status

closed

Resolution

fixed

Priority

normal

Severity

minor

Steps to reproduce

Description

turfgame.com/map/BarkIsland Finner inget lämpligt skäl att denna zon ligger på gräsmattan eftersom det inte utgör någon som helst utmaning, Flyttas eller sträck ut den så att den ligger på gången norr eller väster om den.

Reported by

Issue ID

#506

Date submitted

2013-10-10T20:33:32+02:00

Zone

BarkIsland in region Västmanland

Attachments

No attachments.

Related issues

No related issues.

Responses

StarDust

Date: 2013-10-15T09:44:38+02:00

Utsträckt för att täcka cykelbanan norr om zonen.

Add comment or attachment

Comments or attachments cannot be added to this issue. If you think that this issue is not solved properly, please submit a new issue.


© 2012-2013. All rights reserved.