Risk för plurr

Status

closed

Resolution

fixed

Priority

normal

Severity

minor

Steps to reproduce

Description

Zonen ligger så långt ut i ån att den är svår att ta från land, risken finns att man får ett ofrivilligt dopp då åkanten är lös grov grus. Flytta upp den på cykelbanan så den går att ta utan att man ska behöva tur för att lyckas.

Reported by

Issue ID

#4470

Date submitted

2016-06-15T07:43:28+02:00

Zone

SeLidanAn in region Västra Götaland

Attachments

No attachments.

Related issues

No related issues.

Responses

mrlindvall

Date: 2016-06-28T10:23:26+02:00

Zonen utökad en bit upp över cykelbanan.

Add comment or attachment

Comments or attachments cannot be added to this issue. If you think that this issue is not solved properly, please submit a new issue.


© 2012-2013. All rights reserved.