Svårtagen pga rishög o skräp

Status

closed

Resolution

fixed

Priority

normal

Severity

minor

Steps to reproduce

Description

Där zonen ligger nu har omkringboende börjat slänga ris och annat trädgårdsavfall, ja allt möjligt bröte ligger precis där zonen ligger nu. Det skulle funka bra om den flyttades ca 10 m nordöst. Då skulle den hamna i krysset mellan två stigar/cykelväger. Det syns tydligt om hen zomar in kartan var krysset ligger.

Reported by

Issue ID

#4463

Date submitted

2016-06-12T21:56:35+02:00

Zone

EastPus in region Halland

Attachments

No attachments.

Related issues

related to #5608

Responses

SunYour

Date: 2016-06-26T13:44:42+02:00

Kullen blir säkert fredad från skräp

Add comment or attachment

Comments or attachments cannot be added to this issue. If you think that this issue is not solved properly, please submit a new issue.


© 2012-2013. All rights reserved.