Zonen är svår att ta p g a gps-problem

Status

closed

Resolution

fixed

Priority

normal

Severity

minor

Steps to reproduce

Description

Zonen är väldigt bråkig. Det tar ofta flera minuter att ta den p g a att gps:en hoppar omkring. Detta gäller oavsett telefon.

Reported by

Issue ID

#4435

Date submitted

2016-06-05T18:59:45+02:00

Zone

Strandlinjen in region Västra Götaland

Attachments

No attachments.

Related issues

No related issues.

Responses

Maqqan

Date: 2016-06-05T21:16:06+02:00

Brukar kunna bli så när det är många träd i zonen och höga hus i närheten. Jag förstorade den något så hoppas jag det ska bli enklare.

Add comment or attachment

Comments or attachments cannot be added to this issue. If you think that this issue is not solved properly, please submit a new issue.


© 2012-2013. All rights reserved.