Fredhem syns inte i appen

Status

assigned

Resolution

open

Priority

normal

Severity

minor

Turf Version

1.0.2 public release - please upgrade

Steps to reproduce

Zonen finns inte i appen

Description

Jag och frun har provat att ta zonen, men den finns inte i appen. startade om både bara appen och även hela telefonen, det fungerade inte för nån av oss. På www.turfgame.com ligger den rätt. När jag startar appen nu så finns zonen varannan gång jag startar appen.

Reported by

Issue ID

#3692

Date submitted

2016-01-03T14:43:54+01:00

Attachments

Related issues

related to #3943

Responses

Fillefilur

Date: 2016-02-10T07:12:53+01:00

☒ I'm also affected by this issue.

☒ I think this is an important issue.

Version: Other version (please tell us!)

Device: iPhone – iPhone 6 – IOS 9.2.1

Zonerna RuneCorner samt TölöCorner i Helsingfors var tidvis försvunna den 9 feb 2016 och tagning gick inte att registrera. Då jag påbörjade rundan fanns de synliga, men när jag skulle ta dem var de borta. Omstart av appen och telefon hjälpte inte. Senare fanns de där igen, men fast appen visade att jag tog dem så registrerades tagningen aldrig. Startade om appen och då var zonerna borta igen. Detta hände flere gånger under kvällen. Zonerna syntes i zonlistan hos den spelare som innehade dem. Då zonerna inte syntes i appen och man kollade ägarens lista (där de alltså fanns) så dök de upp i appen igen, men gick alltså inte att få tagning registrerad

Uploaded file zonerna saknas.png.

Fillefilur

Date: 2016-02-11T08:31:28+01:00

☒ I'm also affected by this issue.

☒ I think this is an important issue.

Version: Other version (please tell us!)

Device: iPhone – iPhone 6 – IOS 9.2.1

Nu har även SantakujaZone och FredsSquare försvunnit. Även om de skulle råka synas efter omstart går de inte att ta då tagningen aldrig blir registrerad Om man försöker så kan man inte ta en annan zon mer innan omstart av appen Zonerna syns på turfgame.com

Add comment or attachment

Please login to add a comment.


© 2012-2013. All rights reserved.