Gärna lite större text i chatten på Zone XXX taken by ...

Status

assigned

Resolution

open

Priority

normal

Severity

minor

Turf Version

Other version (please tell us!)

Steps to reproduce

Gärna lite större text i chatten på Zone XXX taken by ... Det finns ju plats för större text! Kvällstid på asfalt kan jag kanske läsa den men dagtid klarar jag inte av det.

Description

Se ovan!

Reported by

Issue ID

#3453

Date submitted

2015-10-22T13:08:23+02:00

Attachments

No attachments.

Related issues

No related issues.

Responses

Snusmumriken

Date: 2015-10-30T11:40:11+01:00

☒ I'm also affected by this issue.

Version: 1.0.2 public release

Device: Samsung – S4 – Android 5.0.1

Tycker också att den är väl liten. Och ordet "Zone" i början kan man ta bort till förmån för större text för det ordet fyller ingen större funktion.

Add comment or attachment

Please login to add a comment.


© 2012-2013. All rights reserved.