Assist funkar inte

Status

resolved

Resolution

fixed

Priority

normal

Severity

minor

Turf Version

2.1.10 - public release

Steps to reproduce

Jag förstår inte frågan.

Description

Vi är ute och turfar tillsammans. Vid zonen får den ena inte sin assist, trots att hen står mitt i zonen och man ser att bådas staplar räknar upp. Detta har hänt vid tre tillfällen nu.

Reported by

Issue ID

#10585

Date submitted

2021-01-16T13:42:30+01:00

Attachments

No attachments.

Related issues

has duplicate #10586, has duplicate #10587, has duplicate #10588

Responses

wabbe65

Date: 2021-01-16T14:01:49+01:00

☒ I'm also affected by this issue.

Version: 2.1.10 - public release

happyf

Date: 2021-01-16T14:03:08+01:00

Nu ska det fungera igen

Add comment or attachment

Comments or attachments cannot be added to this issue. If you think that this issue is not solved properly, please submit a new issue.


© 2012-2013. All rights reserved.