Turf verkar initiera om positionsbestämning trots att mobilen redan har fix position.

Status

assigned

Resolution

open

Priority

normal

Severity

minor

Turf Version

2.1.10 - please upgrade

Steps to reproduce

Starta turf med inställning gubbe inaktiv vid start. Detta är min normalinställning för appen. Vid lämplig placering aktivera gubben. Gubben hoppar runt med 200 meters radie. Ibland stabiliserar den sig men har den börjat hoppa så fordras ofta turf av, positionering av, flygläge, ev rensa GPS-data med supportmeny, omstart av mobil i varierande grad. GPS-appar har före start av turf verifierat att position är stabil. Träningsapp eller annat GPS-avhängigt som är startat är också nöjd. Men när gubben aktiveras i turf börjar det fåna sig rent för ofta. Testade att ha inställning gubbe aktiv vid start av turf. Startade GPS Test. Split screen. GPS visar gott om satelliter och starka. Positionsfel 5-8 m. Startade turf i andra fönstret. Alla staplar och data i GPS Test försvann och det kom upp ett felmeddelande tillfälligt "GPS deactivated" eller något liknande. Denna gång återficks stabil position snabbt men felmeddelandet förstärkte min uppfattning att turf gör något olämpligt.

Description

Misstanken att turf gör något galet har förstärkts under hösten. Inom senaste månaden var det någon som ställde frågan på facebook varför gubben börjat hoppa runt vid start av turf så jag verkar inte vara ensam. Och när turf utlöser "GPS deactived" tycker jag att det stärker min misstanke. Initierar turf om positioneringen trots att positioneringssystemet redan är igång? Och med fix position? Öppnar turf positionesdata med exklusiv access? Skriver turf sin senast kända position eller skräp till positioneringssystemet?

Reported by

Issue ID

#10335

Date submitted

2020-11-20T01:16:29+01:00

Attachments

No attachments.

Related issues

No related issues.

Responses

Tveskägg

Date: 2020-12-16T21:03:10+01:00

Version: 2.1.10 - public release

Problemet verkar ha orsakats av att telefonen någon/några gånger kört mot wifi på gränsen av nätets räckvidd sedan omstart. Rester av transmissionsfel ligger kvar som tidsinställd bomb i mobilens minne och ställer till diverse problem när tillräcligt mycket skräp samlats. Tog lite tid och några fabriksåterställningar att gaffla in orsaken. Stäng ärendet.

Add comment or attachment

Please login to add a comment.


© 2012-2013. All rights reserved.