Flytt av zon

Status

assigned

Resolution

open

Priority

normal

Severity

minor

Steps to reproduce

Description

Denna zon bör flyttas ca 5-7 m upp mot cykelvägen, Anledning är att det är ca 3m brant kant man måste klättra ned för om man ska ta zonen. Höst Vinter och Vår är det väldigt halt, kvällstid dåligt upplyst. På våren vid högvatten i Lagaån är 90% av zonen översvämmad. Sommartid är det ett enda stort nässelområde. Har själv halket ner flera gånger.

Reported by

Issue ID

#5634

Date submitted

2017-02-13T19:14:19+01:00

Zone

Ljungriver in region Kronoberg

Attachments

No attachments.

Related issues

No related issues.

Responses

Add comment or attachment

Please login to add a comment.


© 2012-2013. All rights reserved.