Borde flyttas ut på cykelbanan

Status

assigned

Resolution

open

Priority

normal

Severity

minor

Steps to reproduce

Description

Som det är nu ligger zonen helt på gräset och när det är snö, mitt i pulkabacken. Inte så kul att cykla eller gå in bland de barn som ofta leker eller åker pulka just där zonen ligger nu. Ca 3 m från zonen går en cykelbana tror att det blir norr ut vore bra om zonen kunde flyttas till cykelbanan. /Tanån

Reported by

Issue ID

#5608

Date submitted

2017-02-09T16:17:15+01:00

Zone

EastPus in region Halland

Attachments

No attachments.

Related issues

related to #4463

Responses

Add comment or attachment

Please login to add a comment.


© 2012-2013. All rights reserved.